بگذار سخن بگویند!

سخنرانی بهزاد سهرابی در یک تجمع اعتراضی (21 و 22 ماه مه 2016) علیه حضور عوامل رژیم در گوتنبرگ سوئد

Comments are closed.