سخنرانی به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب بهمن 1387- 2009 (در چهار بخش)

(نسخه ویرایش شده این سخنرانی (که یکی از نخستین تلاش ها در چپ در ارائه یک تحلیل منسجم تاریخی از علل و ریشه های انقلاب بهمن است) به زودی به صورت جزوه در برای سوسیالیسم منتشر خواهد شد. م. لیان)

Comments are closed.