مارکسیسم، ملت، و ناسیونالیسم ایرانی

pasargad2

گفتاری از ایرج آذرین

4 نوامبر 2017

 یکی از پیامدهای رفراندوم استقلال کردستان عراق، که کمتر به آن توجه شده، این بود که ناسیونالیسم ایرانی یک بار دیگر موردی برای ابراز وجود و تکاپو پیدا کرد. تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران البته جزئی از هویت ناسیونالیسم ایرانی است، اما این بار ناسیونالیسم ایرانی نگران حفظ تمامیت ارضی عراق هم بود! این نخستین بار نبود که موضع گیری ناسیونالیسم ایرانی (با تمام شاخه های ایدئولوژیک و سیاسی اصلی و فرعی اش) با موضع رژیم اسلامی ایران منطبق میشد.

در مورد رفراندوم استقلال در کردستان عراق نوار چند مصاحبه با ایرج آذرین در همین سایت موجود است. اما در رابطه با ناسیونالیسم بازپخش گفتاری از ایرج آذرین در مورد دیدگاه مارکسیسم در مورد ملت، ناسیونالیسم، و مشخصا ناسیونالیسم ایرانی را در این مقطع مفید دیدیم که در ادامه می بینید. این گفتار بخشی از مناظرۀ ایرج آذرین و دکتر عباس ولی در مورد مارکسیسم و مسألۀ ملی است که پانزده سال پیش، به ابتکار انجمن دیالوگ در استکهلم در 16 نوامبر 2002 برگزار شد. این مناظره پیش از لشکرکشی امریکا به عراق در ماه مارس 2003 و در جریان تدارک حملۀ امریکا انجام شد و طبعا بخشی از مناظره سوق پیدا کرد به مسألۀ کُرد و موضع اصولی نسبت به حملۀ قریب الوقوع امریکا به رژیم بعثی عراق. گفتاری که در اینجا می آید تنها بخش اول این مناظره است که طیّ آن ایرج آذرین به مبانی نظری برخورد به مقولۀ ملت و ناسیونالیسم می پردازد. متن کامل نوارهای این مناظره را برای استفادۀ علاقمندان در کانال یوتیوب «برای سوسیالیسم» قرار داده ایم، اما متأسفانه نوار بخش های بعدی این مناظره کیفیت صوتی خوبی ندارند.

Comments are closed.